Giải pháp

Dự án

Hitron sẽ trở thành vệ sỹ cho ngôi nhà bạn như thế nào

 Không cần phải ngồi trước màn hình theo dõi 24/24, bạn sẽ có ngay những vệ sỹ đắc lực chủ động thông báo cho bạn ngay khi có người đột nhập. 

Chống ngập qua camera

 Hệ thống camera chống ngập không chỉ phục vụ công tác chống ngập mà còn liên kết với ngành giao thông, an ninh trật tự

Chỉ số IP thường thấy trên camera là gì?

 Dù có tên trùng với địa chỉ các trang web (Internet Protocol) nhưng IP trong trường hợp này được hiểu là "Ingre